Bảng Báo Giá Tấm Inox

[innovation_heading layout_style=”style2″ title=”Bảng báo giá tấm inox”]
INOX TẤM VÀNG BÓNG
STT
QUY CÁCH
ĐVT
GIÁ BÁN/ 1TẤM
HÀNG SUS 201
HÀNG SUS 304
1
0,4X1220X2440 mm
Tấm
950.000
2
0,5X1220X2440 mm
Tấm
1.550.00
1.450.000
3
0,6X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
2.200.000
4
0,7X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
2.500.000
5
0,8X1220X2440 mm
Tấm
1.950.000
2.700.000
6
0,9X1220X2440 mm
Tấm
2.100.000
3.100.000
7
1,0X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
8
1,1X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
9
1,2X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
INOX XƯỚC MÀU
I. INOX XƯỚC VÀNG
STT
QUY CÁCH
ĐVT
GIÁ BÁN/ 1TẤM
HÀNG SUS 201
HÀNG SUS 304
1
0,4X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
2
0,5X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
3
0,6X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
4
0,7X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
5
0,8X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
6
0,9X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
7
1,0X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
8
1,1X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
9
1,2X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
II. INOX XƯỚC TRẮNG
STT
QUY CÁCH
ĐVT
GIÁ BÁN/ 1TẤM
HÀNG SUS 201
HÀNG SUS 304
1
0,4X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
2
0,5X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
3
0,6X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
4
0,7X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
5
0,8X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
6
0,9X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
7
1,0X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
8
1,1X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
9
1,2X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
INOX TRẮNG GƯƠNG
STT
QUY CÁCH
ĐVT
GIÁ BÁN/ 1TẤM
HÀNG SUS 201
HÀNG SUS 304
1
0,4X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
2
0,5X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
3
0,6X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
4
0,7X1220X2440 mm
Tấm
1.650.000
2.200.000
5
0,8X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
2.400.000
6
0,9X1220X2440 mm
Tấm
1.950.000
2.65.000
7
1,0X1220X2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
8
1,1x1220x2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
9
1,2x1220x2440 mm
Tấm
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Quý khách lưu ý :
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
– Đơn giá trên chưa gồm chi phí vận chuyển.
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
– Đơn giá sẽ được điều chỉnh vào từng thời điểm cụ thể.

[innovation_heading layout_style=”style2″ title=”Dịch vụ của công ty quảng cáo Á Âu”]