Hình ảnh tham khảo những mẫu bảng hiệu công ty đẹp

Làm bảng hiệu chữ nổi

Ngày nay một trong những loại bảng hiệu quảng cáo gây thu hút và ấn tượng lên người xem nhất chính là bảng hiệu chữ nổi. Bảng hiệu chữ nổi là loại bảng hiệu quảng cáo với loại chữ 3D nổi lên trên nền bảng. Để hiểu thêm về loại bảng hiệu quảng cáo này, các bạn hãy tham khảo...