In bảng hiệu

Bảng hiệu và tầm quan trọng của nó trong quảng cáo ngày nay là gì? + Một trong các hình thức quảng cáo là thông qua các bảng hiệu, biển quảng cáo, pano, phông bạt… Tuy chỉ là một tấm bảng với những đường nét tinh tế nghệ thuật nhưng mang lại giá trị truyền bá thông tin đến khách...